Våre lokallag

Det er i kommunene at mye av den nasjonale politikken blir iverksatt. De Grønnes lokallag i Buskerud følger med i lokale saker og er med på å dytte utviklingen i en grønnere retning. Har du innspill til lokallagene? Send dem da en e-post!

 

26. juni, 2016

 

Buskerud – leder Nils Nordenstrøm
buskerud@mdg.no

Drammen – leder Nils Nordenstrøm
drammen@mdg.no

Kongsberg – leder Vilde Håvardsrud
kongsberg@mdg.no

Ringerike og Hole – talspersoner: Knut Arild Melbøe/Hilde Steinhovden
ringerike-hole@mdg.no

Modum – leder Eirik Formo Eriksen
modum@mdg.no

Øvre Eiker – leder Arild Bakke Hansen
ovre-eiker@mdg.no

Nedre Eiker – leder Sverre Andersen
nedre-eiker@mdg.no

Lier – leder David Høstaker
lier@mdg.no

Røyken MDG er nedlagt og slått sammen til Nye Asker MDG

Hurum MDG er nedlagt og slått sammen til Nye Asker MDG
Leder Even Gulowsen
asker@mdg.no

Regionlag Hallingdal – leder Vivi Sponland,
hallingdal@mdg.no
(Hemsedal, Gol, Hol, Ål, Nes, Flå)