Årsmøte i lokallagene Drammen, Lier og Røyken den 6.mars 2013

Logo-firkant-lite

Onsdag 6. mars, kl 18.00 til 21.00
MØTEROM M5301 (5. ETASJE) PÅ PAPIRBREDDEN
Høyskolesenteret i Buskerud/Biblioteket i Drammen

Vi ønsker våre kjære medlemmer velkommen til årsmøte i lokallagene Drammen, Lier og Røyken!