Fotocredit:

Årsmøte i Buskerud MDG lørdag 2. mars kl.10 – 16 i Drammen

FØLG MED! STED KOMMER!
Vil DU være delegat? Da må du velges av ditt lokallag. Ta kontakt med din lokallagsleder!

Årsmøtet behandler regnskap og budsjett, årsmelding for 2023, eventuelle vedtektsendringsforslag og inkomne resolusjoner. I tillegg skal det velges fylkesstyre, valgkomité og nominasjonskomité.

29. januar, 2024