GU Buskerud

Er du mellom 12 år og 26 år?

Da kan du bli medlem i Grønn Ungdom!

 

30. august, 2016

Grønn Ungdom ble stiftet i 1996 og er ungdomsorganisasjonen til MDG. De har idag rundt 1500 medlemmer, og aktive fylkeslag i alle fylker. Grønn Ungdom ledes av et landsstyre med representanter fra fylkeslagene og de to talspersonene. Den daglige driften gjøres av et arbeidsutvalg bestående av ti medlemmer. Grønn Ungdom har, som eneste ungdomsparti, samme politiske programmer som sitt moderparti.

Meld deg inn i Grønn Ungdom her.

Kontakt:
Fungerende leder: Vilde Ingeborg Håvardsrud
E-post: vildeingeborg@hotmail.com