Fylkestingsrepresentanter 2015 – 2019

Fotocredit: Ami Bernérus

Hanne Lisa Matt og Ståle Sørensen ble i 2015 valgt inn i Fylkestinget i Buskerud for Miljøpartiet De Grønne. Det er vi kjempestolte av!

Hanne Lisa Matt (1979) har to barn, bor i Røyken, og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hun er gruppeleder for De Grønne i Buskerud fylkestinget og sitter i fylkesutvalget. I fylkeskommunen er Hanne Lisa i tillegg leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring og har i den rollen blant annet ansvar for å utvikle regional klima- og miljøpolitikk, næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging. Hanne Lisa er talsperson for De Grønne i Buskerud og møter derfor som delegat i De Grønnes landsstyre. Hun er internasjonal bedriftsøkonom med en master i filosofi og har tidligere jobbet for De Grønnes stortingsgruppe. Hanne Lisa har bred internasjonal yrkeserfaring og er opptatt av å få til et grønt skifte i alle sektorer og god livskvalitet for mennesker og dyr.

Kontakt Hanne Lisa: hanne.lisa.matt@bfk.no

Ståle Sørensen (1972) bor på Åskollen, men er oppvokst på Nøtterøy og har familiebakgrunn fra Ål. Ståle sitter i fylkestinget, og er nestleder i hovedutvalg for samferdselssektoren. Han sitter også i formannskapet og i bystyret i Drammen. Han er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen I Bergen og Chelsea College of Art i London og livnærer seg av dette.

Kontakt Ståle Sørensen: me@stalesorensen.no