Dette Forandrer Alt! 30 mai kl 19

Vårt økonomiske system – kapitalismen – er i krig med vår planeten vi bor på. Livet på jorda.

Vi kan ikke forandre naturlovene, men vi kan forandre vår økonomiske modell. Derfor er ikke klimaendring en tragedie – det er en mulighet til å bygge en bedre verden, sier forfatteren, journalisten og aktivisten, Naomi Klein. Forandre verden – eller bli forandret. Men ikke misforstå: Dette forandrer alt.

 

Kom se filmen i «De Grønnes Globus», Globusgården i Drammen, tirsdag 30.05 kl. 19 og døm selv om Naomi Klein har rett. Etterpå er vi vert for en hyggelig diskusjon og te/kaffe.

Sagt om boka bak filmen: «Denne boka er etter min mening Kleins beste (hittil). Hun tar for seg klimakrisen, og viser at det største hinderet for en radikal omlegging til fornybar energi er frihandelsavtaler og storkapitalisme, ja, selve idèen om ubegrenset vekst.

Selv leste jeg den to ganger. Og føler meg egentlig nokså sjokkert.

Det er ikke det at jeg var uvitende om frihandelsavtaler, korrupsjon, tjæresand, fracking og all den andre dritten; det er bare så mye mer av alt enn jeg var klar over, det er så mye verre, og så mye mer kynisk!

Klein er likevel optimistisk, og mener vi kan klare å redde planeten ved å ta tilbake lokaldemokratiet, reforhandle frihandelsavtaler og først og fremst hjelpe utviklingsland til å kunne basere seg på fornybar energi i stedet for å gå veien om fossil energi som vi har gjort.

Selv er jeg pessimist, men LES BOKEN! Vi har dårlig tid.»

Det er grunn til optimisme – hvis vi klarer å tenke helt nytt. Skal vi redde planeten, må vi ta tilbake lokaldemokratiet, bryte markedsfundamentalismens hellige regler og ikke minst: tenke radikalt annerledes rundt jordas ressurser og hvordan vi fordeler dem.