Plattform for samarbeidspartiene 2015 – 2019

26. august, 2016

Miljøpartiet De Grønne Buskerud, Buskerud Arbeiderparti, Buskerud Senterparti, , Buskerud Venstre og Buskerud SV inngikk 17.09.2015 en avtale om samarbeid i Buskerud fylkesting.

Partienes forhandlingsdelegasjoner ble 21.09.2015 enige om en plattform som omfatter overordnede politiske mål og organisering av samarbeidet i fylkespolitikken. Plattformen har vært til behandling i partienes organer som har gitt sin tilslutning til dokumentet. Samarbeidspartiene har 24 av 43 representanter i fylkestinget.

Her kan du lese plattformen.