Fotocredit:

Stortingslisten er klar!

Vi gleden av å kunne presentere nominasjonskomiteens innstilling til stortingslista for 2017. Husk at det er medlemmene som velger den endelige lista, på nominasjonsmøtet 2. november.

6. oktober, 2016

Nominasjonskomiteen ble valgt av Årsmøtet 2016 i Miljøpartiet De Grønne i Buskerud, og har bestått av følgende: Dag Arne Roum fra Nedre Eiker (leder), Brit Eva Helgedal fra Modum (medlem), Arne Johan Isaksen fra Kongsberg (medlem), Sidsel Vingmark fra Hurum (medlem), Vilde Solberg fra Grønn Ungdom (medlem), Jorunn Lauvstad fra Drammen (vara) og Ami Bernérus fra Røyken (vara).

Komiteen representerer bredde både i perspektiver, geografi og erfaringer i partiet. Underveis trakk Arne Johan Isaksen og Sidsel Vingmark seg slik at vararepresentantene rykket opp.

Komiteen har ansvar for å innstille på en liste med kandidater, basert på innspill fra partiets medlemmer og lokallag, som nominasjonsmøtet den 2. november skal ta stilling til. Komiteens arbeid begynte i mai 2016 og har fulgt nominasjonskomiteens retningslinjer, basert blant annet på Miljøpartiet De Grønne Buskeruds vedtekter, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer, samt valgloven. Alle i nominasjonskomiteen har signert taushetserklæring.

Følgende kriterier (uprioritert rekkefølge) er fulgt ved komiteens forslag:

 • Lokallagenes forslag
 • Kandidatenes politiske erfaring og samfunnsengasjement
 • Kandidatens kjønn og alder
 • Geografisk spredning

Kandidatene må kunne stille seg bak partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk. Alle kandidater skal være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet avholdes. Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene så lenge de er valgbare etter valgloven.

Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre og ivaretar viktig kompetanse, kvaliteter og verdier på en god måte. Vi har lagt vekt på at listeforslaget skal balanseres mht politisk profil, alder, kjønn, geografi, erfaring, etnisk bakgrunn, synlighet og kontaktflate på en slik måte at treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i størst mulig del av organisasjonen.

Nominasjonskomiteens innstilling:

  1. Ståle Sørensen, Drammen, 44 år
   Ståle var en klar førstekandidat hos nesten alle lokallagene. Han har bred og lang politisk erfaring fra Venstre. Han har gjort seg sterkt gjeldende i Bystyret og Buskerud fylkesstyre og sitter i flere viktige posisjoner. Ståle er aktiv i media og har satt mange viktige saker for MDG på dagsorden. Hans engasjement spenner vidt: Kulturpolitikk (Ståle er utøvende billedkunstner), næringspolitikk, samferdsel – Elbiler, byutvikling og klassisk miljøvern. Nominasjonskomiteens vurdering av Ståle Sørensen går ut på at han er et selvsagt førstevalg.
  2. Vilde Håvardsrud, Kongsberg, 22 år
   Vilde kom på 2.plass når vi ser alle lokallagenes forslag samlet. Vilde er en flott representant for det unge MDG. Hun har studert jus og økologisk landbruk. Vilde er kommunestyrerepresentant og leder i Grønn ungdom, Buskerud. Hennes hjertesaker er likestilling, dyrevern, matsikkerhet, oppvekst og forebyggende helsevern. Vilde viser et stort engasjement og har vært aktiv i media.
  3. Janicke Karin Solheim, Lier, 63 år
   Jannicke er en erfaren politiker med fortid i SV. Hun er lektor i norsk og sitter i kommunestyret og formannskapet. Hennes hjertesaker er barn og unges oppvekstsvilkår, natur- og miljøvern, likeverd og etikk. Med henne på tredjeplass har vi en kvinne som representerer et av de største lokallagene våre, sikrer en god aldersspredning og politisk erfaring.
  4. Jan Kristian Karlsen, Røyken, 51 år
   Ingeniør, bedriftsleder, forfatter og gründer. Vara til kommunestyret og styret i MDG Røyken. Hjertesaker: transport, natur/friluftsliv, boligutvikling, det nye arbeidslivet.
  5. Silje Marie Breivik, Drammen, 25 år
   Lærerstudent. Vara til bystyret og sekretær for styret MDG Buskerud. Hjertesaker: Tilrettelegging i samfunnet slik at folk kan velge miljøvennlig: sykkelnettverk, kollektivtilbud og økologisk mat.
  6. Sigve Brouwer, Kongsberg, 59 år
   Flyktningkonsulent og selvstendig næringsdrivende. Var med i oppstarten av MDG Oslo i 1986. Styremedlem i flere lokallag. Hjertesaker: Holistisk tenkning og økologisk økonomi.
  7. Hilde Gunn Sletten, Røyken, 56 år
   Prest (Journalist, lærer) Sitter i kommunestyret og formannskapet. Kompetanse på innvandrings- og religiøse spørsmål. Hjertesaker: Få ned klimagassutslippene.
  8. Carl Emil Vogt, Drammen, 42 år
   Historiker, redaktør forfatter, fagadministrativ rådgiver på Holocaust-senteret. Vara til Bystyret. Hjertesaker: kulturpolitikk.
  9. Elin Mariboe Hovde, Modum, 45 år
   Styreleder i MDG, Modum. Nestleder i hovedutvalget for undervisning i kommunestyret. Hjertesaker: Skole og skolevei, kollektivtilbudet, økologisk drift og jordvern.
  10. Alene Alemu Tesfamichael, Øvre Eiker, 51 år
   Ansatt på Lindum A/S. Bachelorgrad i planteproduksjon fra Etiopia og Landbrukshøyskolen på ÅS. Hjertesaker: Miljø og bærekraftig landbruk.
  11. Hilde Marie Steinhovden, Ringerike, 38 år
   Talskvinne og medlem av hovedkomite for miljø og areal. Hjertesaker: Økoturisme, grønn næringsutvikling og styrking av lokale matprodusenter.
  12. Thorbjørn Faber Geirbo, Drammen, 43 år
   Bystyremedlem. Hjertesaker: Bærekraftig by- og arealutvikling.
  13. Anne Sørensen, Nedre Eiker, 49 år
   Bedriftsøkonom, Bachelorgrad i biologi og Mastergrad i naturforvaltning. Medlem av kommunestyret og formannskapet. Styremedlem i lokallaget. Hjertesaker: Klassisk naturvern og grønn boligbygging.
  14. Jan-Arve Overland, Flesberg, 63 år
   Lærer i videregående. Erfaring fra kommunestyret (SV). Hjertesaker: Miljø og utdanning.