Fotocredit:

Stem Grønt ved fylkestingsvalget

Her er våre ti grønne fylkeskrav:

28. august, 2015

 

  1. Flytte fylkets innkjøp og investeringer fra fossilt til grønt
  2. Større selvforsyningsgrad i landbruket med fokus på økologisk og miljøvennlig produksjon
  3. Styrke samhandling mellom skole, nærmiljø og lokale bedrifter
  4. Prioritere sosialt entreprenørskap og grønn næringsutvikling
  5. Støtte opp om frivillighet innen kultur og sosialt arbeid
  6. Sikre gode lokale helsetjenester og et sykehus som styres etter medisinske prinsipper
  7. Tannhelsetjenester skal være gratis frem til fylte 25 år
  8. Støtte omsorgsordninger for pårørende av eldre og syke, samt styrke tilbudene innen rusomsorg, psykiatri og skolehelsetjenesten
  9. Buskeruds samferdsel må bli en miljøpakke som minimerer transportbehov, prioriterer myke trafikanter og kollektivtransport, samt legger til rette for bildelingsordninger og samkjøring
  10. Sørge for at vedtatt klima- og miljøpolitikk gjennomføres