Programmøte med MDG Buskerud 18. oktober

2017 er det Stortingsvalg. De Grønne skal gå til valg på et nytt program som må være det beste i partiets historie. Du kan bidra til å realisere dette! Første utkast til det nye programmet ble lansert 25. august, og er frem til 31. oktober ute på høring blant medlemmer, lokal- og fylkeslag.

 

20. september, 2016

Dato: 18. oktober Kl. 18.00 – 21.00

Sted: Fylkeshuset i Drammen

Første utkast til programmet finner du ved å klikke her.

Alle medlemmer kan komme med høringssvar til programmet, men for å få størst mulig gjennomslagskraft bør disse forankres først i ditt lokallag og så i fylkeslaget.

MDG Buskerud inviterer derfor deg og alle andre medlemmer i MDG Buskerud til programmøte 18. oktober 2016 hvor vi på demokratisk vis blir enige om hvilke forslag som sendes videre på vegne av MDG Buskerud. Dette er din beste mulighet til å bidra til det endelige programutkastet, så benytt anledningen!

Frist for å sende inn forslag er 17. oktober. Innkomne forslag publiseres på MDG Buskeruds nettsider 18. oktober. Vi ønsker at alle benytter samme mal for høringssvar.

Vi gleder oss!