Nominasjonsmøte 2. november

2. november kan alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne Buskerud avgjøre hvem som skal stå på stortingslisten. Dette er din mulighet til å virkelig påvirke nasjonal politikk, så sett av kvelden 2. november og kom.

 

 

20. september, 2016

Sted: Rådhuset i Drammen, Engene 1

NB! I mail til medlemmene står det at vi skal være på Fylkeshuset. Dessverre har vi måttet endre dette til Rådhuset.

Forslag