De Grønne i Drammen

Hva er grønn omstilling? Hvordan får vi det til?

Hvordan henger eldreomsorg, integrering og utdanning sammen med grønn politikk? Hva er urban matproduksjon og går det overens med fortetting av byene våre? Hvordan får vi til grønne kommuner med bærekraftig næringsutvikling og stimulerer til grønt entreprenørskap og teknologiutvikling? Livskvalitet?  ….. Kom og la deg inspirere!

Hilde er en engasjert og svært kunnskapsrik taler med nyskapende synspunkter.

Hilde mars 15 teksta