Miljøpartiet De Grønne i Drammen

Et friskt pust

Kommunevalgprogram

Her er noen få smakebiter fra vårt program som vi vil prioritere i Drammen bystyre de neste fire årene:

1. Styrke sentrumshandelen ved å subsidiere en gratis handlebuss til og fra sentrum torsdager og lørdager.

2. Etablere en egen 100% stilling som byantikvar.

3. Bevare Globusgården

4. Sørge for å etablere en juridisk bindende markagrense i samarbeid med omkringliggende kommuner.

5. Si nei til nedbygging av Marienlyst med boliger.

6. Si nei til videre utfyllinger av Drammensfjorden.

7. Jobbe for at større del av Drammen Havns arealer i Drammen kommune åpnes for byutvikling og at deler av havnedriften flyttes ut av byen til en sentral havn på østlandsområdet

8. Etablere en egen sykkel og gangbro over drammenselva ved Holmenokken

9. Etablere 100 nye ladestasjoner for elbil sentralt i byen de neste fire årene.

10. Senke pris på kollektivtrafikk og etablere flere 5 og timinutters ruter gjennom økt kommunal støtte.

11. Etablere flere miljøgater og trafikkfrie gater for lek og opphold i nærmiljøer over hele byen

12. Etablere en kommunalt initiert byttesentral / depot i samarbeid med private aktører hvor utstyr til gjenbruk kan deponeres, byttes, kjøpes og selges. som et alternativ til å kaste ting .

13. Si nei til søndagsåpne butikker

14. Øke kulturbudsjettet til Drammen kommune generelt.

15. Styrke kulturskolen

16. Starte planarbeidet med en scene som kan benyttes til symfonisk musikk i Drammen.

17. Jobbe for en omkamp i bystyret om vedtatt salg av nedlagte Strømsø skole og etablere et fellesverksted for kunst i dette bygget.

18. Sikre lekeområder og ”hundremeterskoger” som ikke bør opparbeides parkmessig.

19. Gjenetablere eller etablere skolehager ved alle byens skoler og integrere dyrking av frukt og grønnsaker som en del av undervisningen.

 

Klikk på lenken under og lese hele programmet til de Grønne i Drammen:

Kommunevalg program MDG Drammen 2015-2019

 

Listekandidater

MDG Drammens liste for kommunevalget 2015:

MDG Drammen Listeforslag 2015_

 

 

logoDrammen