Våre lokallag

Det er i kommunene at mye av den nasjonale politikken blir iverksatt. De Grønnes lokallag i Buskerud følger med i lokale saker og er med på å dytte utviklingen i en grønnere retning. Har du innspill til lokallagene? Send dem da en e-post!

 

26. juni, 2016

 

Buskerud – talspersoner Hanne Lisa Matt/Kjartan Sverdrup
buskerud@mdg.no

Drammen – leder Håkon H. Solberg
drammen@mdg.no

Kongsberg – leder  Eivind Rundhaug
kongsberg@mdg.no

Ringerike og Hole – talspersoner: Knut Arild Melbøe/Hilde Steinhovden
ringerike-hole@mdg.no

Modum – leder Elin Mariboe Hovde
modum@mdg.no

Øvre Eiker – leder Vegard Hustad
ovre-eiker@mdg.no

Nedre Eiker – leder Sverre Andersen
nedre-eiker@mdg.no

Lier – leder David Høstaker
lier@mdg.no

Røyken – leder Ami Bernérus
royken@mdg.no

Hurum – talspersoner Hilde Lengali/Helge Haugen
hurum@mdg.no

Regionlag Hallingdal – leder Vivi Sponland,
hallingdal@mdg.no
(Hemsedal, Gol, Hol, Ål, Nes, Flå)