Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen ble valgt på Miljøpartiet De Grønne Buskeruds årsmøte 10. februar 2016.

 

26. august, 2016

Nominasjonskomiteens medlemmer har taushetsplikt. Komiteen har følgende sammensetning.

  • Leder: Dag Arne Roum, Nedre Eiker
  • Komitémedlem: Brit Eva Helgedal, Modum
  • Komitémedlem: Arne Johan Isaksen, Kongsberg
  • Komitémedlem: Jorunn Lauvstad, Drammen
  • Komitémedlem: Vilde Solberg (Grønn Ungdom), Drammen
  • Vara: Ami Bernérus, Røyken