Fylkesstyret 2016/2017

Følgende styre ble valgt på årsmøtet til Buskerud MDG 2016.

 

23. august, 2016

Talsperson: Hanne Lisa Matt, Røyken

Talsperson: Kjartan Sverdrup, Drammen

Styremedlem, sekretær: Sidsel Vingmark, Hurum

Styremedlem, kasserer: Caroline Nesbø Baker, Kongsberg

Styremedlem: Dag Arne Roum, Nedre Eiker

Styremedlem: Arild Bakke Hansen, Øvre Eiker

Styremedlem: Hilde Lengali, Hurum

Representant for Grønn Ungdom: Vilde I. H. Håvardsrud

 

Vara: Silje Breivik, Drammen

Vara: Sigve Brouwer, Røyken

Vara: Vivi Sponland, Gol

 

Styret kan kontaktes på e-post: buskerud@mdg.no